NZS
Obrady Zjazdu Komisji Krajowej NZS w Krakowie

W dniach 12-13 grudnia 2015 r. Zarząd naszej Organizacji miał przyjemność uczestniczyć w Zjeździe Komisji Krajowej (ZKK) oraz Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów (NKZD). Małgorzata Popiel, Dorota Zygmunt oraz Marta Bejma wraz z NZSiakami z całej Polski udały się obradować aż do Krakowa.

Obrady Zjazdu Komisji Krajowej NZS w Krakowie

Sobota

W pierwszym dniu obrad na Akademii Górniczo-Hutniczej, o godz. 10:30 rozpoczęło się NKZD, spowodowane rezygnacją Klary Życkiej ze stanowiska Wiceprzewodniczącej ds. Partnerów. Komisja Krajowa oraz goście wysłuchali sprawozdania z działalności Klary, a Komisja Krajowa udzieliła jej absolutorium. Nową Wiceprzewodniczącą ds. Partnerów została Joanna Gawrysiak, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Po krótkiej przerwie KK zaczęła obrady na temat zmian w Prawie o stowarzyszeniach, systemie kadencyjności w Zarządzie Krajowym NZS , a także omówiła nową formułę Programu NZS dotyczącego m.in. zmian w systemie maturalnym oraz wyższym szkolnictwie zawodowym.

Po przerwie obiadowej podczas drugiej części spotkania nasze delegatki dyskutowały w kilkuosobowych grupach na temat systemu bolońskiego, odpłatności studiów, egzaminów wstępnych, internetowych petycji i referendów oraz kredytów absolwenckich. Na zakończenie sobotnich obrad pojawił się kapelan NZS ks. Józef Maj z ciepłymi słowami oraz życzeniami świątecznymi.

Po obradach odbyła się przedwigilijna Msza Święta w kościele Mariackim, a po niej symboliczna wigilia, na której delegaci składali sobie życzenia i obdarowywali się świątecznymi upominkami.

Niedziela

W niedzielę po śniadaniu wszyscy NZSiacy ruszyli na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie kontynuowali obrady KK. Usłyszeli sprawozdania koordynatorów krajowych projektów z dotychczasowej działalności, a także podsumowania półrocznej pracy Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Mimo dalekiej podróży pociągiem Zarząd NZS PP wrócił szczęśliwy, że mógł wziąć udział w obradach, dzielić się wiedzą o działalności w poszczególnych jednostkach NZS i spotkać NZSiaków z całego kraju. Napięty harmonogram nie uniemożliwił jednak naszym delegatkom zwiedzenia krakowskiej Starówki i zobaczenia zionącego ogniem Smoka Wawelskiego 🙂