Zarząd na kadencję 2017/2018

# Imię i nazwisko Pozycja
1 Marcin Jarocki Przewodniczący
2 Julia Wójcik Sekretarz
3 Mateusz Kasołka Wiceprzewodniczący ds. finansowych
4 Oliwia Piekarska Wiceprzewodnicząca ds. HR
5 Aleksandra Barbacka Wiceprzewodnicząca ds. partnerów

Pełnomocnicy zarządu

# Imię i nazwisko Pozycja
1 Joanna Jazgar Pełnomocnik ds. projektów
2 Tomasz Hęciak Pełnomocnik ds. PR
3 Aleksander Gapiński Rzecznik Prasowy

Uczelniana Komisja Rewizyjna w kadencji 2017/2018

# Imię i nazwisko Pozycja
1 Agata Zdancewicz Przewodnicząca UKR
2 Szymon Cybulski Sekretarz UKR
3 Olga Andrzejewska Członek UKR