Zarząd na kadencję 2014/2015

# Imię i nazwisko Pozycja
1 Mateusz Toczko Przewodniczący
2 Jakub Klimonda Sekretarz
3 Julia Jedlecka Wiceprzewodnicząca ds. finansowych
4 Sylwia Galewska Wiceprzewodnicząca ds. HR
5 Anna Kociach Wiceprzewodnicząca ds. Sponsoringu

Pełnomocnicy zarządu

# Imię i nazwisko Pozycja
2 Michał Cichy Pełnomocnik ds. grafiki

Uczelniana Komisja Rewizyjna w kadencji 2014/15

# Imię i nazwisko Pozycja
1 Katarzyna Patela Przewodnicząca UKR
2 Krystyna Graczyk Sekretarz UKR
3 Bartosz Musielski Członek UKR